Alternatywne źródła energii – krótkie spojrzenie

Wygląda na to, że wysiłki zmierzające do znalezienia najlepszych alternatywnych źródeł energii są poważnie analizowane przez wiele krajów. Jednym z dowodów jest podpisanie traktatu z Kioto. Głównym celem zainteresowanej grupy i jednostek jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Czytaj dalej Alternatywne źródła energii – krótkie spojrzenie