turbiny wiatrowe

Alternatywne źródła energii – krótkie spojrzenie

Wygląda na to, że wysiłki zmierzające do znalezienia najlepszych alternatywnych źródeł energii są poważnie analizowane przez wiele krajów. Jednym z dowodów jest podpisanie traktatu z Kioto. Głównym celem zainteresowanej grupy i jednostek jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń.

Odnawialne źródła energii okazały się bardzo pomocne w zmniejszeniu ilości toksyn, które są produktami ubocznymi zużycia energii. Źródła te chronią również większość zasobów naturalnych, które ludzie wykorzystują jako zasoby energii. Jakie są najpopularniejsze źródła energii odnawialnej? Oto lista, która daje podstawowe zrozumienie sprawy.

1. Energia słoneczna. Działa to, gdy promienie słoneczne są uwięzione w ogniwach słonecznych. Proces zamienia ciepło pochodzące ze słońca w energię elektryczną. Kiedy promienie słoneczne uderzają w panele słoneczne, energia jest następnie przekształcana w ogrzewanie powietrza lub wody. Promienie słoneczne mogą również uderzać w lustra paraboliczne. Proces ten może wytwarzać parę poprzez podgrzewanie wody. Ale nie potrzebujesz wszystkich tych procesów naukowych, aby móc czerpać korzyści z energii słonecznej. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć okna i rolety w swoim pokoju, aby wpuścić światło słoneczne. Otrzymasz natychmiastowy grzejnik bez konieczności przechodzenia do jakichkolwiek procesów, które będą wymagały konwersji tego źródła energii.

Do tej pory główną wadą korzystania z tego źródła jest to, że jest ono ograniczone. Nie można go oczywiście używać w nocy i w dni, kiedy pada deszcz, a nawet w pochmurne dni. Podjęto to za pomocą elektrowni słonecznych. Ale są one zbyt drogie, że na całym świecie nie ma ich tak wiele.

2. Energia wiatrowa. Energia pochodząca z wiatru napędza łopaty turbin wiatrowych. Gdy tak się dzieje, energia elektryczna jest wytwarzana za pomocą generatora elektrycznego. W dawnych czasach wiatraki były tworzone po to, aby maszyny mechaniczne mogły wykonywać pracę fizyczną. Obejmuje to pompowanie wody i rozdrabnianie zbóż, które są niezbędne w sadzeniu i uprawie.

Obecnie istnieją duże farmy wiatrowe, które wytwarzają prąd elektryczny. Produkty końcowe są następnie dystrybuowane do krajowych sieci elektrycznych i małych turbin będących własnością osób fizycznych w celu dystrybucji energii elektrycznej do odległych obszarów i domów. Zalet tego rodzaju mocy jest wiele. Głównym z nich jest oczywiście to, że nie wytwarza żadnych produktów ubocznych, które mogą być szkodliwe dla środowiska. I nigdy nie zabraknie nam tego źródła energii odnawialnej.

3. Energia geotermalna. To pochodzi z dna ziemi. W niektórych regionach wiercone są otwory. Gorące kamienie znajdujące się pod spodem wytwarzają parę. To jest oczyszczane, aby można było wykorzystać je do napędzania turbin. Te ostatnie stają się następnie źródłem zasilania generatorów elektrycznych.

Aby zapewnić, że w procesie nie powstaną żadne szkodliwe produkty uboczne, należy odpowiednio stworzyć elektrownie geotermalne. Kiedy to zostanie utworzone, będzie samowystarczalne w tworzeniu źródeł energii.

4. Hydroelektrownia. Ta energia jest wytwarzana przez tamy zawierające wodę, która może napędzać generator i turbinę wodną. Siła pływowa może być również wykorzystana, jeśli tama nie jest dostępna. Chodzi o to, by wykorzystać energię kinetyczną wody.

Już po przeczytaniu dostępnych alternatywnych źródeł energii zdziwisz się, w jaki sposób natura czyni cuda. Twoim obowiązkiem jest dbanie o wszystko wokół ciebie, aby móc czerpać korzyści, jakie może ci dać każde źródło energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.